• Zgłoszenie gwarancyjne

W celu zgłoszenia wadliwego sprzętu na gwarancje, należy wypełnić poniższy formularz i wraz z kserokopią dokumentu zakupu odesłać produkt na adres: ul. Worcella 11, 61-419 Poznań z dopiskiem "Serwis gwarancyjny - zlecenie".
Informujemy, że nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych.
Istnieje również możliwość przesłania sprzętu do naprawy gwarancyjnej bezpośrednio do producenta - zachcamy do skorzystania z tej opcji w miarę możliwości. Przyspiesza to realizację gwarancji.

Formularz:

Plik PDF: Pobierz

Informację na temat przetwarzania danych osobowych w procesie reklamacyjnym:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ITMAG SPÓŁKA CYWILNA Szymon Stróżyk Wojciech Andrzejewski, adres: os. Rzeczypospolitej 83/2, 61-392 Poznań NIP: 7822900294.
  2. W ITMAG SPÓŁKA CYWILNA Szymon Stróżyk Wojciech Andrzejewski został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@itmag.pl lub korespondencyjnie na adres: os. Rzeczypospolitej 83/2, 61-392 Poznań, 60-844 Poznań;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w celach przeprowadzenia procesu reklamacyjnego będą pracownicy i współpracownicy, partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, partnerzy świadczący usługi techniczne.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich - tylko gdy państwo trzecie zapewnia adekwatny do RODO poziom ochrony danych osobowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie albo do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.
  10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.